09/09/2022
PHẢ KÝ
LỜI NÓI ĐẦU
Kính gửi con cháu họ Đoàn
Trong vòng 15 năm trở lại, họ Đoàn chúng ta đã cho ra đời 2 cuốn gia phả: năm 2002 là cuốn gia phả khái lược và 2009 là cuốn gia phả tương đối hệ thống, chi tiết. Tuy nhiên, Hội đồng gia tộc vẫn cho rằng, dẫu có nhiều điểm tích cực nhưng 2 cuốn gia phả này tự nó tồn tại nhiều hạn chế.
Để giúp con cháu nắm rõ hơn về lịch sử phát tích, tồn tại và phát triển của họ nói chung cũng như phả hệ của mỗi chi kể từ khi phát tích đến nay, tại cuộc họp ngày 20 tháng Giêng năm 2021, Hội đồng gia tộc quyết định biên soạn quyển gia phả mới và giao cho Tiểu ban gia phả hoàn thành công việc trọng đại này trong năm 2021, để có thể in ấn và ra mắt con cháu vào Xuân Nhâm Dần, 2022.
Vì tính cấp thiết và tầm quan trọng của cuốn gia phả, Hội đồng gia tộc kêu gọi tất cả con cháu cũng như các chi trưởng nhiệt tình cung cấp tư liệu, động viên về tinh thần nhằm tạo điều kiện cho Ban gia phả hoàn thành nhiệm vụ, để cuốn gia phả được ra mắt đúng kỳ hạn.
Hội đồng gia tộc chúc con cháu an khang, mạnh khỏe.
Kim Hoa, Xuân 2021
Thay mặt Hội đồng gia tộc
Tộc trưởng, Trưởng ban
Đoàn Ngọc Mai
Chia sẻ