11/09/2022
PHẢ KÝ
DANH SÁCH CON CHÁU HỌ ĐOÀN HY SINH TRONG CÁC CUỘC CHIẾN TRANH GIỮ NƯỚC

(Danh sách này chưa bao gồm các con cháu họ Đoàn tại chi Hương Vĩnh)

 

 1. Đoàn Ngọc Tráng, (Ông chú của Ông Đoàn Lượng, nhánh của Ông Đoàn Độ hiện nay) đã được Cụ Phan Đình Phùng bổ nhiệm cấp lãnh đạo, chỉ huy một cánh quân. Cụ Đoàn Ngọc Tráng đã anh dũng hy sinh trong trận đánh với thực dân Pháp năm 1892 tại vùng giáp ranh giữa Sơn Mai và Vũ Quang
 2. Đoàn Biềm, 1929-1954, hi sinh tai chiến trường Điện Biên Phủ, mộ phần an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ
 3. Đoàn Hoát,1920-1954, hi sinh tai chiến trường Điện Biên Phủ, mộ phần an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ
 4. Đoàn Đề, 1940-1968, hi sinh tại chiến trường phía Nam, mộ phần: tại Nghĩa trang Liệt sỹ phía Nam
 5. Đoàn Quang Sách, 1944-1973, hi sinh tại chiến trường phía Nam, mộ phần tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm, Hương Sơn, Hà Tĩnh
 6. Đoàn Quang Nghi1954-1973, hi sinh tại chiến trường phía Nam, mộ phần: tại Nghĩa trang Liệt sỹ phía Nam
 7. Đoàn Tử Long, 1949-1968, hi sinh tại chiến trường Quảng Trị, mộ phần tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quảng Trị
 8. Đoàn Phồn, 1944-1967, hi sinh tại chiến trường phía Nam, mộ phần tại Nghĩa trang Liệt sỹ phía Nam
 9. Đoàn Quang Quỳ, 1947-1967, hi sinh tại chiến trường phía Nam, mộ phần: tại Nghĩa trang Liệt sỹ phía Nam
 10. Đoàn Quang Quý, 1952-1968, hi sinh tại chiến trường Tây Nguyên. mộ phần: tại Đăklăk
 11. Đoàn Quang Tao, 1947-1969, hi sinh tại chiến trường phía Nam, mộ phần tại Nghĩa trang Liệt sỹ phía Nam
 12. Đoàn Tử Bình, 1949-1968, hi sinh tại chiến trường Bình Trị Thiên, mộ phần: tại Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Trị Thiên
Chia sẻ