Tin tức

LỄ TẾ TỔ XUÂN GIÁP THÌN 2024

Trưa nay, Rằm tháng Giêng Giáp Thìn (24.2.2024) Con cháu Họ Đoàn Kim Hoa thành kính Tế Tổ Xuân.

LỄ TẾ TỔ RẰM THÁNG BẢY QUÍ MÃO

Nhân Rằm tháng Bảy Quí Mão, con cháu Họ Đoàn thành kính Tế Tổ  

LỄ CÚNG TẠ TU TẠO MỘ Ở NGHĨA ĐỊA RÚ TRÚC

Sáng ngày 7.5.2023 (18.3 Quí Mão) Hội đồng Gia Tôc Họ Đoàn trang trọng tiến hành Lễ cúng tạ sau khi hòan tất công trình tu tạo mộ ở Rú Trúc

HOÀN THÀNH TU TẠO MỘ Ở NGHĨA ĐỊA RÚ TRÚC

Sau 3 ngày thi công khẩn trương, công trình Tu tạo mộ ở Nghĩa địa Rú Trúc đã hoàn thành vào cuối chiều ngày 5.5.2023 (nhằm ngày 16.3.Quí Mão)

HỌP HỘI ĐỒNG GIA TÔC VỀ VIỆC TÔN TẠO MỘ Ở RÚ TRÚC

Sáng ngày 13.3.2023, tại Nhà thờ Họ Đoàn, Hội đồng Gia Tộc (HĐGT) Họ Đoàn đã tổ chức phiên họp để bàn về Tôn tạo Mộ ở Nghĩa Địa Rú Trúc.

LỄ TẾ TỔ XUÂN QUÍ MÃO

     Rằm tháng Giêng Quí Mão 2023, Nhà Thờ Họ Đoàn long trọng tổ chúc Lễ Tế Tổ Xuân Quí Mão 2023.

HỌP HỘI ĐỒNG GIA TÔC ĐẦU NĂM QUÍ MÃO 2023

Ngày 14 tháng Giêng Hội đồng Gia Tộc (HDGT) họp phiên đầu Xuân Qúi Mão 2023