THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN ĐỊNH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN TÁC
Địa chỉ:
ĐOÀN ĐỊNH
Họ và tên:
ĐOÀN ĐỊNH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1949
Phần mộ:
Đồng Cấm
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ CỨ 1892 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN YÊM 1912 Đã mất
2 ĐOÀN THIỀM 1920 Đã mất
3 ĐOÀN TRIỀM 1923 Đã mất
4 ĐOÀN BIỀM 1929 Đã mất
5 ĐOÀN NIỀM 1933 Đã mất
6 ĐOÀN DIỀM 1935 Đã mất
7 ĐOÀN THỊ NHỢNG 1918 Đã mất
8 ĐOÀN THỊ KHÔI KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ