THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN THIỀM
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN ĐỊNH
Địa chỉ:
ĐOÀN THIỀM
Họ và tên:
ĐOÀN THIỀM
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
2010
Phần mộ:
Đồng Chọ
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHAN THỊ SÁU 1922 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN TRỌNG QUẢNG 1948 Đã mất
2 ĐOÀN TRỌNG QUANG 1950 Đã mất
3 ĐOÀN DỊNH 1957 Đã mất
4 ĐOÀN THỊ CHẮT 1946 Đã mất
5 ĐOÀN THỊ XINH 1959 Đã mất
6 ĐOÀN THỊ LOAN 1962 Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ