THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NIỀM
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN ĐỊNH
Địa chỉ:
ĐOÀN NIỀM
Họ và tên:
ĐOÀN NIỀM
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1976
Phần mộ:
Đồng Cấm
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐẬU THỊ THANH 1937 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN TIN 1962 Còn sống
2 ĐOÀN HOÀI TƯỞNG 1965 Còn sống
3 ĐOÀN HÒA VUI 1971 Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ DIỆP KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ