THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN DIỀM
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN ĐỊNH
Địa chỉ:
ĐOÀN DIỀM
Họ và tên:
ĐOÀN DIỀM
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1987
Phần mộ:
Đồng Chọ
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ THANH 1944 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ THU KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ