THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN BIỀM
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN ĐỊNH
Địa chỉ:
ĐOÀN BIỀM
Họ và tên:
ĐOÀN BIỀM
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1954
Phần mộ:
Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHAN THỊ BIỀM KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN VÕ KIẾM 1948 Đã mất
2 ĐOÀN THỊ HƯƠNG KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ