THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN YÊM
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN ĐỊNH
Địa chỉ:
ĐOÀN YÊM
Họ và tên:
ĐOÀN YÊM
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1955
Phần mộ:
Đồng Cấm
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 THỨ NHẤT VĂN THỊ A 1913 Đã mất
2 CHÍNH THẤT THÁI THỊ SIÊM 1914 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN TỬ BÌNH 1949 Đã mất
2 ĐOÀN TĨNH 1952 Đã mất
3 ĐOÀN THỊ QUÊ 1935 Đã mất
4 ĐOÀN THỊ HƯỜNG 1937 Đã mất
5 ĐOÀN THỊ LIÊN KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ