11/09/2022
PHẢ KÝ
DANH SÁCH CON CHÁU HỌ ĐOÀN CÓ TRÌNH ĐỘ TỪ CỬ NHÂN TRỞ LÊN

(Danh sách này theo Ban Gia phả nắm được thông tin)

(Chỉ thống kê con trai, con gái, không thống kê dâu và rể )

(Danh sách này chưa bao gồm các con cháu họ Đoàn tại chi Hương Vĩnh)

 

 1. Đoàn Dánh, 1927- 2016, Cử nhân Toán, Giáo viên Trường THPT Hương Sơn, Hà Tĩnh
 2. Đoàn Miên, 1939- 2012, Cử nhân Kinh tế, Công tác tại Tổng cục Dầu khí
 3. Đoàn Quang Hưng, 1947- 2018, Cử nhân Khoa học Quân sự, Tốt nghiệp tại Học viện PKKQ, Liên bang Nga, công tác tại Học viện Phòng không không quân
 4. Đoàn Quang Hoan, sinh 1947, Kỹ sư cơ khí, tốt nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội
 5. Đoàn Ngọc Hùng, sinh 1948, Kỹ sư Giao thông- Vận tải, công tác tại Sở GTVT Hà Tĩnh
 6. Đoàn Nhật Tiến, sinh 1953, Cử nhân Vật lý, tốt nghiệp tại Đại học Vinh năm 1976, Công tác tại Sở GD- ĐT Hà Tĩnh
 7. Đoàn Ngọc Ký, sinh 1953, Cử nhân Tài chính- Kế toán, tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Kinh tế- Thương mại Hải Dương, công tác tại Hà Tĩnh
 8.  Đoàn Quang Trương, sinh 1950, Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy, tốt nghiệp tại Trường Đại học Bách khoa Mockva, Liên Xô năm 1974, công tác tại Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam
 9. Đoàn Võ Kiếm, sinh 1948, Cử nhân Hóa học, tốt nghiệp tại Trường Đại học Vinh năm 1973, Giáo viên Trường THPT Krông Ana, Đăklăk.
 10. Đoàn Minh Duệ, sinh 1950, Cử nhân Văn học, tốt nghiệp tại Trường Đại học Vinh năm 1977, Cử nhân Chính trị học, tốt nghiệp tại Học viện Báo chí- Tuyên truyền năm 1980, Tiến sỹ Triết học, bảo vệ tại Trường Đại học Tổng hợp Lomônôxốp, Cộng hòa Liên bang Nga năm 1988, Phó Giáo sư năm 2007, Giảng viên Cao cấp năm 2012, công tác tại Trường Đại học Vinh.
 11. Đoàn Quốc Hùng, (con Ông Đoàn Minh Cửu) sinh 1971, Cử nhân Kinh tế, tốt nghiệp tại Đại học Kinh tế tp. Hồ Chí Minh năm 1997, công tác tại Bình Dương.
 12. Đoàn Năng Đắc, sinh 1948, Cử nhân Hàng hải, tốt nghiệp tại Đại học Hàng hải Hải Phòng năm 1972, công tác tại Cảng Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh.
 13. Đoàn Đăng Dương(con Ông Đoàn Quang Khoách), sinh 1974, Cử nhân ngành điện, tốt nghiệp Trường Đại học Hải Phòng năm 1998, công tác tại Hải Phòng
 14. Đoàn Hoài Nam(con Ông Đoàn Quang Trương) sinh 1979, Cử nhân Nhật ngữ, tốt nghiệp tại Trường Đại học Ngoại ngữ- Tin học Tp Hồ Chí Minh năm 2003, công tác tại TP. Hồ Chí Minh
 15. Đoàn Quang Trung(con Ông Đoàn Quang Trương) sinh 1983, Cử nhân Tin học, tốt nghiệp tại Đại học Hoa sen, tp Hồ Chí Minh năm 2008, công tác tại TP. Hồ Chí Minh
 16. Đoàn Quốc Chung, (con Ông Đoàn Quốc Tường), sinh  1995, Kỹ sư Mỏ- Địa chất, tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ- Địa chất năm 2018, công tác tại Gia Lai
 17. Đoàn Đình Thanh(con Ông Đoàn Quang Tuyến), sinh 1994, Cử nhân Thể dục- Thể thao, Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục- Thể thao Đà Nẵng năm 2017, công tác tại Gia Lai
 18. Đoàn Nhật Tuấn, (con Ông  Đoàn Tâm Duyến), sinh 1983, Cử nhân Quân sự, tốt nghiệp tại Trường Sỹ quan Lục quân 1 năm 2007, công tác tại Bộ Tư lệnh Thủ đô
 19. Đoàn Ngọc Tân(con Ông Đoàn Tâm Duyến) sinh 1985, Cử nhân Kinh tế, tốt nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 2010, công tác tại Hà Nội
 20. Đoàn Đức Hoàng(con Ông Đoàn Quang Hoan), sinh 1974, Cử nhân Quản trị- Kinh doanh năm 1998, công tác tại Tp Hà Tĩnh
 21. Đoàn Tiến Vĩnh(con Ông Đoàn Quang Thử),sinh 1980, Cử nhân Tin học, tốt nghiệp tại Đại học Vinh năm 2009, công tác tại Hà Tĩnh
 22. Đoàn Công Trạng(con Ông Đoàn Trọng Quảng) sinh 1978, Cử nhân Chế tạo máy, tốt nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2004, công tác tại Bình Dương
 23. Đoàn Mạnh Hùng(con Ông Đoàn Trọng Quang), sinh 1986, Cử nhân Kỹ thuật Điện, tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2011, công tác tại Nghệ An
 24. Đoàn Văn Khang, sinh 1966 Cử nhân Kinh tế, Tốt nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 1991, công tác tại Sở Tài nguyên- Môi trường Hà Tĩnh
 25. Đoàn Ngọc Hà(con Ông Đoàn Ngọc Mạnh), sinh 1957, Cử nhân tại Kinh tế Đối ngoại, tốt nghiệp tại Đại học Ngoại thương Hà Nội 1985, công tác tại Cộng hòa Sec
 26. Đoàn Ngọc Long(con Ông Đoàn Ngọc Mạnh), sinh 1960, Cử nhân tại Cộng hòa Sec
 27. Đoàn Quang Huy(con Ông Đoàn Ngọc Hà), sinh năm 1983, Cử nhân Kinh tế tại Cộng hòa Sec
 28. Đoàn Bách Huy(con Ông Đoàn Ngọc Hà), sinh năm 1987, Cử nhân tại  Nhật bản
 29. Đoàn Cao Cường, (con Ông Đoàn Ngọc Sơn) Sinh 1992, Cử nhân Quản lý Ruộng đất, tốt nghiệp tại Trường Đại học Huế năm  2012, công tác tại Hà Tĩnh
 30. Đoàn Quốc Nam (con Ông Đoàn Quang Hưng) sinh 1977, Cử nhân Toán, tốt nghiệp tại Đại học Vinh năm 2007, công tác tại Tp. Hồ Chí Minh
 31. Đoàn Hiếu Minh(con Ông Đoàn Nhật Lệ) sinh 1977, Cử nhân khoa học Quân sự, công tác tại Quân Khu 4
 32. Đoàn Nhật Sơn, (con Ông Đoàn Nhật Lệ) sinh 1984, Cử nhân Kinh tế, tốt nghiệp tại Đại học  năm  2010, công tác tại Nghệ An
 33. Đoàn Nhật Thành(con Ông Đoàn Nhật Tiến) sinh 1989, Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị- Kinh doanh, tốt nghiệp tại Đại học Erasmus Rotterdam Hà Lan năm 2013, công tác tại Tp. Hồ Chí Minh
 34. Đoàn Đức Nhân(con Ông Đoàn Quốc Toàn) sinh 1992, cử nhân Kinh tế, tốt nghiệp tại Trường Đại học BK Đà Nẵng năm 2016, công tác tại Hà Tĩnh
 35. Đoàn Ngọc Dũng, (Con Ông Đoàn Ngọc Duệ), sinh 1992, Cử nhân Hóa học, tốt nghiệp tại Đại học Vinh năm 2012, Nghiên cứu sinh chuyên ngành Hóa hữu cơ tại Trường Đại học Vinh
 36. Đoàn Cao Thanh, (con Ông Đoàn Ngọc Mai), sinh 1992, Cử nhân ngành Mỏ, Tốt nghiệp Đại học Mỏ- Địa chất năm 2015, công tác tại Hà Nội
 37. Đoàn Văn Quốc, (con Ông Đoàn Ngọc Mai), sinh 1996, Tốt nghiệp Học viện Hậu cần năm 2016, công tác tại Bộ Tư lệnh Hải quân
 38. Đoàn Minh Hoàng(con Ông Đoàn Văn Khang), sinh 1993, Kỹ sư Mỏ- Địa chất, tốt nghiệp tại Trường Đại học Mỏ- Địa chất năm  2017, công tác tại Hà Tĩnh
 39. Đoàn Nam Việt(con Ông Đoàn Anh), sinh 1975, Cử nhân Luật tại Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh năm 2008, công tác tác Viện KSND tỉnh Gia Lai.
 40. Đoàn Quang Bảo(con Ông Đoàn Đảm) sinh 1996, Cử nhân Tin học, tốt nghiệp tại Học viện Công nghệ- Thông tin Tp Hồ Chí Minh năm 2018, công tác tại Công ty Phần mềm Công nghệ cao Quang Trung, Tp Hồ Chí Minh
 41. Đoàn Minh Đức(con Ông Đoàn Minh Duệ), sinh 1990, Cử nhân Tài chính- Ngân hàng năm 2012, taị Singapore, công tác tại Tp. Hồ Chí Minh
 42. Đoàn Minh Tuấn(con Ông Đoàn Minh Tiến), Kỹ sư Xây dựng, tốt nghiệp tại khoa Xây dựng năm 2012, Trường Đại học Vinh, công tác tại Đà Nẵng
 43. Đoàn Thị Thu(con Ông Đoàn Ngọc Kinh) sinh 1947, Kỹ sư Nông Nghiệp, tốt nghiệp tại Đại học Nông nghiệp Gia Lâm, Hà Nội năm 1973, công tác tại Hà Nội
 44. Đoàn Thị Quý(con Ông Đoàn Quốc Toàn) sinh 1993, Thạc Sỹ, Bác sỹ, công tác tại Nghệ An
 45. Đoàn Thị Giang(con Ông Đoàn Quang Vinh), sinh 1983, Cử nhân Kinh tế
 46. Đoàn Thị Bính, (con Ông Đoàn Quang Vinh), sinh 1986, Cử nhân Kinh tế
 47. Đoàn Thị Thúy Hằng, ((con Ông Đoàn Quang Thử), sinh 1978, Cử nhân Sư phạm Tiểu học, tốt nghiệp tại Đại học Vinh năm 2008, công tác tại Hà Tĩnh
 48. Đoàn Thị Hà(con Ông Đoàn Ngọc Hùng), sinh 1982, Cử nhân Xây dựng, tốt nghiệp tại Đại học Vinh, công tác tại Hà Tĩnh
 49. Đoàn Thị Hằng(con Ông Đoàn Ngọc Hà, cháu Ông Ngọc Mạnh), sinh 1994 cử nhân Anh văn và Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh tại Vương quốc Anh
 50. Đoàn Thị Hường(con Ông Đoàn Danh Trai) sinh 1949, Cử nhân Toán, tốt nghiệp tại Trường CĐSP Hà Tĩnh năm 1977, công tác tại Hà Tĩnh
 51. Đoàn Thị Thanh Hải(con Ông Đoàn Thức), sinh 1956, Cử nhân Luật, tốt nghiệp tại Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh 1997, công tác tại Tp. Hồ Chí Minh
 52. Đoàn Thị Lương, (con Ông Đoàn Ngọc Mai) sinh 1988, cử nhân Địa lý, tốt nghiệp năm 2009 tại Đại học Sư phạm Huế, công tác tai Hà Tĩnh
 53. Đoàn Thị Quý(con Ông Đoàn Ngọc Mai) sinh 1992, cử nhân Mầm non, tốt nghiệp năm 2017 tại Đại học Hà Tĩnh, công tác tai Hà Tĩnh
 54. Đoàn Thị Huyền(con Ông Đoàn Quang Hoan) sinh 1977, Cử nhân Ngữ văn, tốt nghiệp tại khoa Văn Trường Đại học Vinh, Thạc sỹ Ngữ văn,  công tác tại TP. Hà Tĩnh
 55. Đoàn Thị Thanh Huyền(con Ông Đoàn Phước Thận), Cử nhân Du lịch, tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa- Du lịch năm 2015, công tác tại Quảng Ninh
 56. Đoàn Thị Thanh Tâm, (con Ông Đoàn Quang Hoan) Cử nhân Ngữ văn, tốt nghiệp tại Đại học Hà Tĩnh năm 2012, công tác tại Tp Hà Tĩnh
 57. Đoàn Thị Minh Huyền, (con Ông Đoàn Minh Duệ) sinh 1977, Cử nhân Luật, tốt nghiệp tại Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1998, Thạc sỹ Quản lý Giáo dục năm 2006, công tác tại Đại học Vinh
 58. Đoàn Minh Trang(con Ông Đoàn Minh Duệ) sinh 1987, Cử nhân Toán, tốt nghiệp tại Đại học Vinh năm 2010, Cử nhân Luật, năm 2013 tại Đại học Luật Hà Nội, Thạc sỹ Luật năm 2018 tại Đại học Vinh. Đang làm Nghiên cứu sinh chuyên ngành Luật Hiến pháp tại Đại học Luật Hà Nội. Công tác tại khoa Luật, Trường Đại học Vinh.
 59. Đoàn Thị Hiền Lương(con Ông Đoàn Minh Tiến) Cử nhân Kế toán- Tài chính, tốt nghiệp tại khoa Kinh tế, Trường Đại học Vinh năm 2008, công tác tại Tp. Hồ Chí Minh
 60. Đoàn Thị Hiền, (con Ông Đoàn Năng Đắc) sinh 1982, Cử nhân Anh văn, tốt nghiệp tại Đại học Vinh năm 2007, công tác tại Tp. Hồ Chí Minh
 61. Đoàn Minh Huyền(con Ông Đoàn Văn Khang), Cử nhân Kinh tế, tốt nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, công tác tại Hà Tĩnh
 62. Đoàn Thị Hoa(con Ông Đoàn Doãn Thành) sinh 1992, Cử nhân Lịch sử 2014, tốt nghiệp khoa Lịch sử Trường Đại học Vinh, công tác tại Hà Tĩnh
 63. Đoàn Thị Thanh Nhàn, sinh 1992 (con Ông Đoàn Quang Tuyến), cử nhân khoa học xã hội, tốt nghiệp tại Trường Đại học Tây Nguyên năm 2014, công tác tại Đăklăk
 64. Đoàn Thị Nhật Minh(con Ông Đoàn Nhật Tiến) sinh 1981, Cử nhân Quản lý, Thạc sỹ Quản lý Du lịch, tại Luxembourg, công tác tại Luxembourg
 65. Đoàn Thị Thêu(con Ông Đoàn Đảm), sinh 1985, Cử nhân Địa lý 2008, tốt nghiệp tại Đại học Vinh, công tác tại Hà Tĩnh
 66. Đoàn Thị Thanh Thủy(con Ông Đoàn Võ Kiếm)) sinh 1977, Cử nhân Sư phạm 1990, tốt nghiệp tại ĐHSP Huế, công tác tại Đăklăk
 67. Đoàn Thị Thanh Huyền(con Ông Đoàn Võ Kiếm), sinh 1980, Cử nhân Y 1996, tốt nghiệp Đại học Y Huế, Thạc sỹ Y khoa 2006, công tác tại Bình Dương
 68. Đoàn Thị Thanh Tịnh(con Ông Đoàn Võ Kiếm), sinh 1982, Cử nhân Sư phạm Huế 1995, Thạc sỹ Ngữ văn 2001, công tác tại Bình Dương
 69. Đoàn Thị Thanh Thơm(con Ông Đoàn Võ Kiếm), sinh 1987, Cử nhân Dược năm 2012, Tốt nghiệp tại Đại học Y- Dược Tp Hồ Chí Minh, Thạc sỹ Dược 2016, công tác tại Bình Dương
Chia sẻ