11/09/2022
PHẢ KÝ
DANH SÁCH CÁC CON CHÁU HỌ ĐOÀN LÀ SỸ QUAN TRUNG, CAO CẤP TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

(Chỉ thống kê những con em mà Ban Gia phả nắm được thông tin)

(Danh sách này chưa bao gồm các con cháu họ Đoàn tại chi Hương Vĩnh)

 

 1. Đoàn Miên, 1926- 1993, Thượng úy, Mặt trận Thượng Lào, CHDCND Lào
 2. Đoàn  Sơn Hồng, 1930- 2010, Thiếu tá, Quân khu Bình Trị Thiên
 3. Đoàn Quang Hưng, 1947- 2019, Đại tá, Bộ Tư lệnh Phòng không- Khôngquân
 4. Đoàn Quang Chỉnh, 1940- 2017, Thượng tá, Bộ Tư lệnh Hải quân
 5. Đoàn Lược, sinh 1930, Thượng tá Công an, Sở Công an Hà Tĩnh
 6. Đoàn Nhật Lệ,sinh 1949, Trung tá, Bộ Tư lệnh Quân Khu 7
 7. Đoàn Quang Thử, sinh 1943, Thiếu tá, Bộ Tư lệnh pháo binh
 8. Đoàn Quang Ngãi, sinh 1944, Đại úy, Quân khu Bình Trị Thiên
 9. Đoàn Anh Đài, sinh 1952,Đại úy, Bộ Tư lênh pháo binh
 10. Đoàn Ngọc Triển, sinh 1957, Đại úy, Quân khu Bình Trị Thiên
 11. Đoàn Quang Đông, sinh 1959, Đại tá, Trường sỹ quan Lục quân 1
 12. Đoàn Quang Tuyến, sinh 1956, Đại úy, Sỹ quan đặc công
 13. Đoàn Hoài Tưởng, sinh 1965, Trung tá, Bộ chỉ huy quân sự Thừa Thiên- Huế
 14. Đoàn Ngọc Sơn, sinh 1981, Thiếu tá, Trường Sỹ quan Lục quân 1
 15. Đoàn Ngọc Anh, 1957- 2015, Trung tá Công an, Sở Công an Hà Tĩnh
 16. Đoàn Tâm Duyến, sinh 1972, Trung tá, Bộ Tư lệnh Thủ đô
 17. Đoàn Nhật Tuấn, (con Ông Đoàn Tâm Duyến), sinh 1983, Trung tá, Bộ Tư lệnhThủ đô
 18. Đoàn Văn Quốc, (con Ông Đoàn Ngọc Mai), sinh 1995, Thượng úy, Bộ tư lệnh Hải quân
 19. Đoàn Đức Nguyên(con ông Đoàn Thự) sinh 1969 Trung tá BTL Hải quân
Chia sẻ