THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG TÍCH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG THOONG
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG TÍCH
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG TÍCH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
2011
Phần mộ:
Quảng Hiệp
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 LÊ THỊ CHÂU 1929 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG ĐÀI 1952 Đang xác định
2 ĐOÀN QUANG TIẾN 1956 Đang xác định
3 ĐOÀN QUANG TRIỂN 1957 Đang xác định
4 ĐOÀN QUANG HỒNG 1959 Đang xác định
5 ĐOÀN QUANG PHONG KHÔNG RÕ Đang xác định
6 ĐOÀN QUANG TUYẾN 1962 Đang xác định
7 ĐOÀN QUANG DUYẾN KHÔNG RÕ Đang xác định
8 ĐOÀN QUANG QUYẾN KHÔNG RÕ Đang xác định
9 ĐOÀN THỊ MẠNH KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ