THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG TRIỂN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG TÍCH
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG TRIỂN
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG TRIỂN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ VÂN 1959 Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC TÚ 1991 Còn sống
2 ĐOÀN THỊ HẰNG 1985 Còn sống
3 ĐOÀN THỊ TRÂM 1990 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ