THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG TIẾN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG TÍCH
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG TIẾN
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG TIẾN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 HỒ THỊ HÒE 1954 Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ BẮC 1980 Còn sống
2 ĐOÀN THỊ BĂNG 1983 Còn sống
3 ĐOÀN THỊ DƯƠNG 1985 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ