THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG HỒNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG TÍCH
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG HỒNG
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG HỒNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ HÒA 1965 Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG TÀI 1991 Còn sống
2 ĐOÀN THỊ THỦY 1984 Còn sống
3 ĐOÀN THỊ NHUNG 1987 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ