THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG TUYẾN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG TÍCH
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG TUYẾN
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG TUYẾN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ THANH LIÊM 1965 Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN ĐÌNH THANH 1998 Còn sống
2 ĐOÀN THỊ NHÀN 1992 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ