THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG ĐÀI
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG TÍCH
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG ĐÀI
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG ĐÀI
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 TRẦN THỊ THẢO 1954 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN ANH PHƯƠNG 1977 Đang xác định
2 ĐOÀN ANH TUẤN 1980 Còn sống
3 ĐOÀN THỊ ANH 1982 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ

Ông Đoàn Quang Đài cũng như các anh em ruột con Ông Đoàn Tích, Sau khi giải ngũ di cư vào Tây Nguyên lập nghiệp. Hiện nay Ông Đoàn Đài đã xây dựng gia đình và định cư tại Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông, và phát tích chi tộc họ Đoàn tại đó. Các em của Ông Đoàn Đài như ông Tiến, ông Triển, ông Hồng đang sinh sống tại Kon Tum, Gia Lai.