THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN HOÀI TƯỞNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NIỀM
Địa chỉ:
ĐOÀN HOÀI TƯỞNG
Họ và tên:
ĐOÀN HOÀI TƯỞNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 TRẦN THỊ PHƯƠNG 1971 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN TUẤN 1996 Còn sống
2 ĐOÀN THỊ NHI KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ