THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN HIẾU THUẬN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN HỮU ĐÔN
Địa chỉ:
ĐOÀN HIẾU THUẬN
Họ và tên:
ĐOÀN HIẾU THUẬN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
2002
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ THUẬN 1920 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN KẾ AN 1945 Đã mất
2 ĐOÀN NĂNG ĐẮC 1948 Đã mất
3 ĐOÀN DOÃN THÀNH 1963 Còn sống
4 ĐOÀN THỊ BÍCH KHÔNG RÕ Còn sống
5 ĐOÀN THỊ PHỐ KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ