THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN DOÃN THÀNH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN HIẾU THUẬN
Địa chỉ:
ĐOÀN DOÃN THÀNH
Họ và tên:
ĐOÀN DOÃN THÀNH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHAN THỊ SÀNH 1965 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN TRỌNG HÒA KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN THỊ HOA KHÔNG RÕ Còn sống
3 ĐOÀN THỊ HÀ KHÔNG RÕ Còn sống
4 ĐOÀN THỊ HẢO KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ