THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NĂNG ĐẮC
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN HIẾU THUẬN
Địa chỉ:
ĐOÀN NĂNG ĐẮC
Họ và tên:
ĐOÀN NĂNG ĐẮC
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ THÀNH 1952 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN LỰ KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN THỊ HIỀN KHÔNG RÕ Còn sống
3 ĐOÀN THỊ THÚY KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ