THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN KẾ AN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN HIẾU THUẬN
Địa chỉ:
ĐOÀN KẾ AN
Họ và tên:
ĐOÀN KẾ AN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
2003
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 THÁI THỊ QUÝ 1952 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN HUY TOÀN KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN TRỌNG TUẤN KHÔNG RÕ Còn sống
3 ĐOÀN TRỌNG TUỆ KHÔNG RÕ Còn sống
4 ĐOÀN THỊ HUẾ KHÔNG RÕ Còn sống
5 ĐOÀN THỊ HẰNG KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ