THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN ĐỘ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC LƯỢNG
Địa chỉ:
ĐOÀN ĐỘ
Họ và tên:
ĐOÀN ĐỘ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ TRỨ 1946 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NAM 1975 Đã mất
2 ĐOÀN TRAI 1983 Còn sống
3 ĐOÀN THỊ HÀ KHÔNG RÕ Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ HUÊ KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ