THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN TRAI
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN ĐỘ
Địa chỉ:
ĐOÀN TRAI
Họ và tên:
ĐOÀN TRAI
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ HẬU KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC TÀI KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ