THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC LƯỢNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC LỰC
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC LƯỢNG
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC LƯỢNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 8
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHAN THỊ HAI 1902 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN ĐỘ 1947 Đã mất
2 ĐOÀN THỊ HOÀN KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ