13/03/2023
Tin tức
HỌP HỘI ĐỒNG GIA TÔC VỀ VIỆC TÔN TẠO MỘ Ở RÚ TRÚC

Sáng ngày 13.3.2023, tại Nhà thờ Họ Đoàn, Hội đồng Gia Tộc (HĐGT) Họ Đoàn đã tổ chức phiên họp để bàn về Tôn tạo Mộ ở Nghĩa Địa Rú Trúc.

10 thành viên HĐGT đã tham dự cuộc họp (Vắng ông Đoàn Nhật Tiến), dưới sự chũ trì của Tộc trưởng, ông Đoàn Ngọc Mai.

 

Tiểu ban Tài chính báo cáo tình hình đóng góp công đức cho việc tu tạo mộ ở Rú Trúc: Con cháu trong Họ đã đóng góp và đăng kí đóng góp gần 90 triệu đồng.

 

Tiêu ban Xây dựng báo cáo số lượng mộ cần tu tạo là 64 ngôi.

 

Qua thảo luận, HĐGT thống nhất tiến hành tu tạo mộ ở Nghĩa địa Rú Trúc như sau:

1. Thời zan thi công : khoảng cuối tháng 3 âm lịch.

2. Kinh phí từ nguồn công đức của con cháu, nếu thiếu thì sẽ dùng nguồn tiền gửi tiết kiệm của Ho.

3. Giao Tiểu ban Xây dựng thuê người phát quang khu vực tu tạo mộ và thuê thợ để thực hiện công việc tu tao.

4. HĐGT phải có mặt ở thời điểm khởi công và thời điểm khánh thành.

 

                                                                                    Tin: ĐOÀN MINH DUỆ

 

 

Chia sẻ