05/02/2023
Tin tức
HỌP HỘI ĐỒNG GIA TÔC ĐẦU NĂM QUÍ MÃO 2023

Ngày 14 tháng Giêng Hội đồng Gia Tộc (HDGT) họp phiên đầu Xuân Qúi Mão 2023

 

Nhân dịp đầu Xuân Quí Mão 2023, ngày 14 tháng Giêng (04.02.2023) HĐGT đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tôc trưởng - ông Đoàn Ngọc Mai.

Các thành viên HĐGT tham gia tương đối đầy đủ, 1 số cụ vắng do tuổi cao sức yếu, trời rét nhiều.

Cuộc họp đã thảo luận các nội dung như sau:

 

1. Đánh giá thực hiện công tác năm Nhâm Dần 2022: Mọi việc đựợc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, riêng công tác xây dựng thực hiện chưa nhiều.

 

2. Tu tạo 1 số ngôi mộ ở Nghĩa dịa Rú Trúc do không có người chăm sóc, bị hư hại: Quyết tâm hoàn thành trong năm nay. Kinh phí từ đóng góp của con cháu trong Họ.

 

3. Bàn và dự kiến 1 số nhân sự để thay thế 1 số thành viên HĐGT vì tuổi cao, sức yếu không thể tiếp tục tham gia HĐGT.

 

                                                                                       Tin và ảnh ĐOÀN MINH DUỆ (Phó Ban thường trực HĐGT)

 

Chia sẻ