06/05/2023
Tin tức
HOÀN THÀNH TU TẠO MỘ Ở NGHĨA ĐỊA RÚ TRÚC

Sau 3 ngày thi công khẩn trương, công trình Tu tạo mộ ở Nghĩa địa Rú Trúc đã hoàn thành vào cuối chiều ngày 5.5.2023 (nhằm ngày 16.3.Quí Mão)

Công trình được  thi công ngay sau lễ Khởi công vào lúc 7:00 ngày 03.5.2023 (ngày 14.3 Quí Mão). Trước đó, vào lúc 6:30 sáng Hội đồng Gia Tộc đã làm lễ Yết cáo tại Nhà Thờ xin phép khởi công công trình. 

 

Mặc dù gặp thời tiết nắng nóng rất khắc nghiệt với nhiệt độ 41 đến 42 độ C và vị trí trên cao của Nghĩa địa Rú Trúc, việc lên xuống và vận chuyển vật liệu khó khăn, nhưng với tấm lòng nhiệt thành với các bậc đi trước đã khuất nhưng chưa được Mồ yên mả đẹp (được cất bốc, tu tâp trong các năm 1975, 1976, 1977, đến nay không có người chăm sóc), Hội đồng Gia Tộc, đặc biệt là ông Tôc trưởng và Ban Xây dựng đã đốc thúc công vệc thi công 1 cách thành kính, khẩn trương, đạt chất lượng theo yêu cầu đề ra.

 

Trước ngày khởi công 3 tuần, HĐGT đã thuê phát quang toàn bộ khu vực Nghĩa địa, kiểm đếm và cắm vè số mộ cần tu tạo.

 

 

Tổng số mộ được tu tạo là 72 ngôi.

Tổng số kinh phí tu tạo là 123 triệu đồng, từ nguồn đóng góp của con cháu trong Họ ta.

 

 

Hoàn thành tu tạo mộ ở Nghĩa địa Rú Trúc, con chàu Họ Đoàn ta đã hoàn thành 1 công việc rất có ý nghĩa.  

 

 

Ngày mai, 7.5.2023, nhằm ngày 18.3 Quí Mão, HĐGT sẽ làm Lễ Tạ tại Nghĩa địa Rú Trúc và tại Nhà Thờ Họ Đoàn./.

                                                                               

                                                                              Tin: ĐOÀN QUỐC HÙNG tổng hợp thông tin từ ĐOÀN MINH DUỆ

                                                                               Ảnh : ĐOÀN QUANG KÍ

 

Chia sẻ