06/02/2023
Tin tức
THÔNG BÁO TU TẠO NGHĨA ĐỊA RÚ TRÚC

 

 

     Được sự nhất trí của Hội đồng Gia Tộc trong phiên họp đầu Xuân Quí Mão 2023 và con cháu trong Họ nhân dịp Tế Tổ Xuân Quí Mão, HĐGT sẽ tiến hành tu tạo 1 số ngôi mộ không có người chăm sóc tại Nghĩa địa Rú Trúc.

     Thông tin cụ thể như hình đính kèm.

      Kinh phí tu tạo từ nguồn đóng góp của con cháu trong Họ.

      Thời zan thi công dự kiến trong mùa Xuân Qúi Mão 2023.

      HĐGT rất mong con cháu trong Họ quan tâm, ủng hộ.

      Chân thành cảm ơn.

 

                                                                                                     Thay mặt Hội đồng Gia Tộc

                                                                                                                 Tôc trưởng

                                                                                                              ĐOÀN NGỌC MAI

 

 

Chia sẻ