THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN XUÂN TRƯỜNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN TRỌNG THỀU
Địa chỉ:
ĐOÀN XUÂN TRƯỜNG
Họ và tên:
ĐOÀN XUÂN TRƯỜNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1957
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 THỨ NHẤT THÁI THỊ CÁT 1902 Đã mất
2 CHÍNH THẤT PHAN THỊ SÁU 1893 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN TRỌNG TẾ 1938 Đã mất
2 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG KHÔNG RÕ Đã mất
3 ĐOÀN THỊ BANH KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ