THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN TRỌNG TẾ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN XUÂN TRƯỜNG
Địa chỉ:
ĐOÀN TRỌNG TẾ
Họ và tên:
ĐOÀN TRỌNG TẾ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ NGUYỆT 1941 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN TRỌNG KẾ 1962 Đã mất
2 ĐOÀN TRỌNG HOẠCH 1970 Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ