THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN VĂN THÍCH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG KỈNH
Địa chỉ:
ĐOÀN VĂN THÍCH
Họ và tên:
ĐOÀN VĂN THÍCH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 TRẦN THỊ THANH KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN VĂN HỨA 1963 Đang xác định
2 ĐOÀN VĂN HẢI 1967 Đang xác định
3 ĐOÀN VĂN HẢO 1970 Đang xác định
4 ĐOÀN VĂN HỮU 1972 Đang xác định
5 ĐOÀN VĂN HUỀ 1975 Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ