THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN VĂN HUỀ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN VĂN THÍCH
Địa chỉ:
ĐOÀN VĂN HUỀ
Họ và tên:
ĐOÀN VĂN HUỀ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ HÒA KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG DŨNG KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN THÚY ANH KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ