THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN VĂN HẢO
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN VĂN THÍCH
Địa chỉ:
ĐOÀN VĂN HẢO
Họ và tên:
ĐOÀN VĂN HẢO
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ HUYỀN KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ THƯƠNG KHÔNG RÕ Đang xác định
2 ĐOÀN THỊ MINH THƯ KHÔNG RÕ Đang xác định
3 ĐOÀN THỊ DUYÊN KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ