THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN VĂN HỨA
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN VĂN THÍCH
Địa chỉ:
ĐOÀN VĂN HỨA
Họ và tên:
ĐOÀN VĂN HỨA
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 DƯƠNG THỊ HOẠCH KHÔNG RÕ Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG ANH 1980 Còn sống
2 ĐOÀN TIẾN ANH KHÔNG RÕ Còn sống
3 ĐOÀN THỊ NGỌC YẾN KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ