THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN DỊNH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN THIỀM
Địa chỉ:
ĐOÀN DỊNH
Họ và tên:
ĐOÀN DỊNH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 THÁI THỊ HỒNG CHINH 1962 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG THIẾT 1987 Còn sống
2 ĐOÀN TRỌNG HIỀN 1995 Còn sống
3 ĐOÀN THỊ NGÂN THƯƠNG KHÔNG RÕ Còn sống
4 ĐOÀN THỊ THẮM THÍM KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ