THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG TRƯƠNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG ĐÍNH
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG TRƯƠNG
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG TRƯƠNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 HỒ THỊ THU 1952 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN HOÀI NAM 1979 Còn sống
2 ĐOÀN QUANG TRUNG KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ