THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN HOÀI NAM
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG TRƯƠNG
Địa chỉ:
ĐOÀN HOÀI NAM
Họ và tên:
ĐOÀN HOÀI NAM
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 TRẦN THỊ KIM UYÊN KHÔNG RÕ Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN TRẦN CHI LÂM KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN TRẦN CHI LAN KHÔNG RÕ Còn sống
3 ĐOÀN TRẦN CHI LÊ KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ