THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN QUANG TRUNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG TRƯƠNG
Địa chỉ:
ĐOÀN QUANG TRUNG
Họ và tên:
ĐOÀN QUANG TRUNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 DƯƠNG THỊ MỸ LOAN KHÔNG RÕ Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG ĐẠT KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN QUANG BẢO KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ