THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NHUNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN TUẤN
Địa chỉ:
ĐOÀN NHUNG
Họ và tên:
ĐOÀN NHUNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
2016
Phần mộ:
Đồng Chọ
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 PHAN THỊ MỸ 1930 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN QUANG NỸ 1960 Còn sống
2 ĐOÀN HỮU VÓC 1964 Còn sống
3 ĐOÀN MINH TUẤT 1970 Còn sống
4 ĐOÀN THỊ HIÊN KHÔNG RÕ Còn sống
5 ĐOÀN THỊ SƠN KHÔNG RÕ Còn sống
6 ĐOÀN THỊ THỦY KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ