THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN TUẤN
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN TÁC
Địa chỉ:
ĐOÀN TUẤN
Họ và tên:
ĐOÀN TUẤN
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1947
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 THỨ NHẤT NGUYỄN THỊ NGHĨA 1917 Đã mất
2 CHÍNH THẤT ĐOÀN THỊ HOAN KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NHUNG 1930 Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ