THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN MINH TUẤT
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NHUNG
Địa chỉ:
ĐOÀN MINH TUẤT
Họ và tên:
ĐOÀN MINH TUẤT
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Còn sống
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ YẾN 1982 Còn sống
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN MINH ĐĂNG KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN NGỌC BẢO TRÂN KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ