THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC TRÍ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC TƯ
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC TRÍ
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC TRÍ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đang xác định
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 LÊ THỊ PHƯƠNG 1962 Đang xác định
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC THỨC 1986 Còn sống
2 ĐOÀN NGỌC TĨNH KHÔNG RÕ Còn sống
3 ĐOÀN THỊ LOAN KHÔNG RÕ Đang xác định
4 ĐOÀN THỊ TUYẾT KHÔNG RÕ Đang xác định
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ