THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC LỰC
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN QUANG TÍN
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC LỰC
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC LỰC
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 7
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 TRẦN THỊ HẠ KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC LƯỢNG 1911 Đã mất
2 ĐOÀN THỊ HẠ KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ