THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC ANH
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC QUẾ
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC ANH
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC ANH
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 9
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 NGUYỄN THỊ TÂM KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN TỬ LONG 1949 Đã mất
2 ĐOÀN HIẾU THẢO KHÔNG RÕ Đã mất
3 ĐOÀN XUÂN PHƯƠNG KHÔNG RÕ Đã mất
4 ĐOÀN QUANG HƯỚNG KHÔNG RÕ Đã mất
5 ĐOÀN THỊ LAN KHÔNG RÕ Đã mất
6 ĐOÀN THỊ HUÊ KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ