THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN HIẾU THẢO
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC ANH
Địa chỉ:
ĐOÀN HIẾU THẢO
Họ và tên:
ĐOÀN HIẾU THẢO
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐẶNG THỊ THẢO KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN TIẾN DŨNG KHÔNG RÕ Còn sống
2 ĐOÀN THỊ MAI KHÔNG RÕ Còn sống
3 ĐOÀN THỊ NGUYỆT KHÔNG RÕ Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ