THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN NGỌC QUẾ
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC UYỂN
Địa chỉ:
ĐOÀN NGỌC QUẾ
Họ và tên:
ĐOÀN NGỌC QUẾ
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 8
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 LÊ THỊ QUẾ KHÔNG RÕ Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN NGỌC ANH KHÔNG RÕ Đã mất
2 ĐOÀN THỊ CẢNH KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ