THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN TỬ LONG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN NGỌC ANH
Địa chỉ:
ĐOÀN TỬ LONG
Họ và tên:
ĐOÀN TỬ LONG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 10
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1968
Phần mộ:
DANH SÁCH VỢ
DANH SÁCH CON
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ

 

LIỆT SỸ CHỐNG MỸ