THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN ĐẢNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN BẢNG
Địa chỉ:
ĐOÀN ĐẢNG
Họ và tên:
ĐOÀN ĐẢNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 12
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
2011
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 TRẦN THỊ XUÂN 1951 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN CHÁNH TIÊN 1972 Còn sống
2 ĐOÀN TIẾN 1974 Còn sống
3 ĐOÀN THANH PHONG 1979 Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ