THÔNG TIN ÔNG ĐOÀN BẢNG
CON TRAI CỦA ÔNG ĐOÀN KHOA
Địa chỉ:
ĐOÀN BẢNG
Họ và tên:
ĐOÀN BẢNG
Giới tính:
Nam
Thuộc:
Đời 11
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1996
Phần mộ:
Rú Trúc
DANH SÁCH VỢ
THỨ HỌ VÀ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN THỊ BA 1920 Đã mất
DANH SÁCH CON
THỨ HỌ VÀ TÊN CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 ĐOÀN ĐỀ 1940 Đã mất
2 ĐOÀN ĐẢM 1946 Đã mất
3 ĐOÀN ĐẢNG 1950 Đã mất
4 ĐOÀN THỊ ĐỘ KHÔNG RÕ Đã mất
5 ĐOÀN THỊ ĐƯƠNG KHÔNG RÕ Đã mất
6 ĐOÀN THỊ ĐƯỜNG KHÔNG RÕ Đã mất
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ